Danh sách 10 nạn nhân chết trong vụ tấn công bằng xe van ở thành phố Toronto.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 27 tháng 4, cơ quan giảo nghiệm trong thành phố Toronto đã cho công bố tên tuổi của 10 nạn nhân đã chết trong vụ một nghi can mướn xe van, ủi lên vệ đường của thành phố Toronto trong ngày 23 tháng 4 vừa qua.
Bác sĩ Dirk Huyer, bác sĩ trưởng khu giảo nghiệm của tỉnh bang Ontario cho biết là những nạn nhân tuổi từ 22 cho đến 94.
Trong số 10 nạn nhân thì có 8 phụ nữ và hai người đàn ông.
Sau đây là danh sách 10 nạn nhân này:
• Beutis Renuka Amarasingha, 45, of Toronto.
• Andrea Bradden, 33, of Woodbridge, Ont.
• Geraldine Brady, 83, of Toronto.
• Sohe Chung, 22, of Toronto.
• Anne Marie D’Amico, 30, of Toronto.
• Mary Elizabeth (Betty) Forsyth, 94, of Toronto.
• Chul Min (Eddie) Kang, 45, of Toronto.
• Ji Hun Kim, 22, of Toronto.
• Munir Abdo Habib Najjar, 85, of Toronto.
• Dorothy Sewell, 80, of Toronto.

Tin tức khác...