Đảng Tự Do trở lại nắm quyền ở tỉnh bang Nova Scotia

Halifax, Nova Scotia: Kết quả cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Nova Scotia  hôm thứ ba ngày 30 tháng 5 cho thấy là chính quyền đảng Tự Do của thủ hiến  Stephen McNeil đã  chiếm đa số  ghế suýt soát và sẽ trở lại nắm quyền.

Đây là lần đầu tiên  kể từ năm 1988 cho đến nay, mà đảng Tự Do ở tỉnh bang Nova Scotia đã chiếm đa số ghế  trong hai cuộc bầu cử nghị viện liên tiếp.

Tuy nhiên tỷ  lệ thắng cũng không cao và chính quyền của thủ hiến McNeil đã mất đi hai ghế bộ trưởng qua cuộc bầu cử lại này.

Như thế bản ngân sách mà  chính quyền tỉnh bang công bố trong tháng trước đây, sẽ được cho thi hành.

Thủ hiến McNeil đã dùng chính sách “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm những chi tiêu, không tăng lương cho những  công chức, giáo chức và y tá trong thời gian 4 năm qua, và ông đã công bố 2 bản ngân sách cân bằng trong 4 năm qua.

Cũng vì việc không tăng lương, mà chính quyền tỉnh bang phải đối phó với những cuộc đình công của giáo chức và y tá trong những năm trước.

Nhưng cử tri đã tiếp tục tín nhiệm và trao lại quyền lãnh đạo cho thủ hiến  McNeil và đảng Tự Do.

Kết quả cuộc bầu cử vừa qua cho thấy đảng Tự Do của thủ hiến  McNeil chiếm 27 ghế, đảng Bảo Thủ Cấp Tiến chiếm 17 ghế và đảng Tân Dân chủ chiếm 7 ghế.

Tin tức khác...