Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến hứa hẹn sẽ cung cấp dịch vụ nha khoa miễn phí cho những người lớn tuổi.

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 12 tháng 5, và trên đường đi tranh cử, thủ lãnh Doug Ford của đảng Bảo Thủ Cấp Tiến đã hứa là nếu đảng PC thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario, ông sẽ cung cấp dịch vụ nha khoa miễn phí cho những người lớn tuổi và có lợi tức thấp.
Theo ông Doug Ford thì nhiều cư dân trong tỉnh bang Ontario có thêm bảo hiểm tư về sức khỏe, nhưng hai phần ba những người lớn tuổi trong tỉnh bang đã không có khả năng tài chánh về những chi phí nha khoa hàng năm.
Vì thế cũng theo ông Ford thì đảng PC sẽ bỏ ra 98 triệu dollars cung cấp những dịch vụ nha khoa miễn phí cho những người lớn tuổi và có lợi tức thấp.
Theo thủ lãnh đảng PC thì dự án cung cấp dịch vụ nha khoa này sẽ giúp cho khoảng 100 ngàn những người lớn tuổi ở tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...