Dân số tỉnh bang British Columbia gia tăng trên 5 triệu người.

Vancouver: Nhờ vào số di dân, nhất là những di dân Trung quốc giàu có, dân số của tỉnh bang British Columbia đã gia tăng.
Theo những ước tính của sở thống kê Canada thì dân số của tỉnh bang B.C. đã gia tăng trên mức 5 triệu người.
Cũng theo sở thống kê, thì dân số của toàn Canada cũng gia tăng mạnh nhất, kể từ năm 1971 cho đến bây giờ.
Theo sở thống kê Canada thì tính đến ngày 1 tháng 10 năm nay 2018, dân số của toàn Canada ước tính là 37.2 triệu người, gia tăng 184 ngàn người trong vòng 3 tháng.
Những gia tăng dân số này gồm những di dân giàu có , cũng như hàng chục ngàn người tỵ nạn đã được chính quyền liên bang thâu nhận trong năm nay.
Dân số của Canada gia tăng cũng nhờ vào số sinh viên ngoại quốc du học ở Canada: có khoảng 450 ngàn sinh viên ngoại quốc đang du học ở Canada

Tin tức khác...