Dân ngoại tỉnh vượt đèn đỏ ở Ottawa sẽ bị phạt

Thành phố Ottawa sắp có thể gửi giấy phạt cho những người lái xe bị một trong số 54 máy thu hình xe vượt đèn đỏ đặt quanh thành phố chụp được, dù họ là người tới từ Quebec.

Trong một thư thông báo nội bộ gửi cho các nghị viên đô thành, Tổng Quản trị các Dịch vụ Vận tải John Manconi nói rằng thành phố đã ký một thỏa hiệp với Canadian Council of Motor Transport Administrators (CCMTA) để có thể tiếp cận được hệ thống Trao Đổi Hồ Sơ liên tỉnh bang, qua trung tâm xử lý máy thu hình xe vượt đèn đỏ của Toronto.

Điều này có nghĩa là, sau khi một số vấn đề kỹ thuật được giải quyết, Ottawa có thể gửi giấy phạt vượt đèn đỏ cho những người lái xe tới từ Quebec, Saskatchewan và Yukon Territory. Đây là những tỉnh bang đã đồng ý chia sẻ data với CCMTA.

Ông Manconi nói, nếu không có các khó khăn kỹ thuật nào, ông dự kiến sẽ có thể gửi giấy phạt tới những người ngoài tỉnh bang vượt đèn đỏ vào cuối tháng 6 này.

Năm 2016 khi tỉnh bang cho phép gửi giấy phạt liên tỉnh bang, các giới chức thành phố ước lượng mỗi năm ngân quỹ thành phố có thêm được khoảng $500.000 tiền phạt. Năm ngoái thành phố ghi phạt khoảng 24.000 vụ vi phạm vượt đèn đỏ, nhưng không gửi giấy phạt được cho 4.800 người lái xe ngoài tỉnh bang, trong số này 4.500 người là dân Quebec.

Tiền phạt vượt đèn đỏ là $260, cộng với $60 phụ thu và $5 lệ phí dịch vụ.

Tin tức khác...