Dân nghiền đang ở trong tù, được cung cấp kim để tự chích choác.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 15 tháng 5, Nhà Tù Canada dự định sẽ thiết lập những phòng cung cấp kim chích miễn phí cho những tù nhân nghiện hút.
Cũng theo các viên chức của Nhà Tù Canada thì bắt đầu từ tháng 6 năm nay, hệ thống nhà tù Canada sẽ cung cấp kim chích và dụng cụ sát trùng cho những tù nhân nghiện ma túy.
Thí điểm đầu tiên sẽ là hai nhà tù mà một là nhà tù ở Renous, tỉnh bang New Brunswick và nhà tù thứ nhì là nhà tù Grand Valley ở thành phố Kitchener.
Nhà Tù Canada sẽ cho thiết lập thêm những phòng cung cấp kim chích trên tất cả các nhà tù ở Canada trong những năm sắp tới.
Đây là lần đầu tiên mà tù nhân của một nhà tù ở Bắc Mỹ được cung cấp kim và dụng cụ để tự sử dụng ma túy trong nhà tù.
Theo những thống kê thì tỷ lệ những tù nhân bị nhiễm HIV cao hơn tỷ lệ những người thường 200 phần trăm.
Phát ngôn viên của Nhà Tù Canada đã cho là việc thiết lập những phòng cung cấp kim chích cho tù nhân sẽ giảm tỷ lệ những tù nhân bị HIV và bị bệnh AIDS.
Tuy nhiên việc mua bán ma túy là một chuyện bất hợp pháp và người ta tự hỏi làm sao những tù nhân bị nhốt trong tù, có tiền và có thể mua ma túy?

Tin tức khác...