Đại lễ Dâng y Kathina

Hôm Chủ nhật 10/11, Đại lễ Dâng y Kathina- ngày hội lớn và rất quan trọng đối với người theo môn phái nguyên thủy (Tiểu Thừa) – đã được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, với sự hiện diện cùa Hòa thượng Thích Huyền Việt trụ trì Chùa Liên Hoa, chủ tịch Giáo hội PGVN Thống nhất hải ngoại, cùng các chư tôn đức tăng ni và khoảng 300 Phật tử.
Đại lễ Dâng Y Kathina được tổ chức qui mô long trọng với các đoàn Phật tử từ các tiểu bang đến.
Tại buổi lễ các chư tôn đức đã cùng thực hiện các nghi thức lễ nhiểu Phật 3 vòng xung quanh chùa, tiếp đến đội rước y Kathina và các vật phẩm, tịnh tài, tịnh vật, kế tiếp các Đại đức Tăng Ni đã làm lễ thực hiện lễ qui y tam bảo và bài Pháp thoại ngắn về ý nghĩa nghi thức lễ dâng y Kathina. Kết thúc buổi lễ chư tôn đức đã tụng kinh cầu an, chúc phúc, hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc và gia đình Phật tử.
Bạch Cúc

Tin tức khác...