Đại hội gia đình cựu học sinh Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn & Liên Trường Thế Giới

Hàng năm theo thông lệ vào cuối tháng sáu Gia đình CHS Cường Để, Nữ Trung Học và Liên trường tổ chức ngày họp mặt. Đặc biệt năm nay kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và giới thiệu Tân Ban chấp hành, Đại hội được tổ chức trong 2 ngày 23-24/6, mang chủ đề Nối chặt vòng tay.

Đại hội có sự tham dự của nhiều đoàn khắp nơi trên thế giới, nhiều tiểu bang xa và cả đoàn đến từ VN.
Trường Nữ Trung Học Qui Nhơn được thành lập năm 1964, năm 1973 đổi tên trường thành Trường Nữ Trung Học Ngô Chi Lan nữ thi sĩ đầu tiên của Đại Việt cũng vừa là nhà giáo nổi tiếng của thời Hậu Lê. Sau năm 1975 cùng chung số phận với các trường trung học khác trên khắp miền Nam VN, tại Qui Nhơn Nữ Trung Học Ngô Chi Lan lại bị đổi tên. Trường Cường Để một trường công lập Đệ nhị cấp có tuổi đời cao nhất và lớn nhất tại Qui Nhơn thành lập năm 1955, sau 1975 cũng bị đổi tên.

Các cựu học sinh trường Cường Để tại Houston cùng nhau thành lập Gia Đình Cường Để vào năm 1998.

Bạch Cúc

Tin tức khác...