Đại học Houston Community phải đóng cửa vì bị doạ có nổ súng thảm sát

Các viên chức điều hành trường Đại học Cộng đồng Houston Community ở toà nhà trung ương trên đường Holman tại trung tâm thành phố Houston đã quyết định kéo dài lệnh đóng cửa toà nhà này thêm một ngày nữa vào đầu tuần này vì mối đe doạ rằng sẽ có vụ nổ súng thảm sát tại đây.
Vào cuối tuần qua, các giới chức hữu trách nhận được tin được loan truyền trên các trang mạng thông tin xã hội rằng sẽ có một vụ nổ súng thảm sát tại đây và liền ra quyết định đóng cửa toà nhà này vào ngày thứ Hai đầu tuần. Các buổi thi cuối khoá dự trù diễn ra trong ngày sẽ được dời vào ngày thứ Sáu cuối tuần.
Nhưng đến tối thứ Hai, các viên chức điều hành đã quyết định kéo dài lệnh đóng cửa thêm vào ngày thứ Ba, và các môn thi trong ngày này cũng sẽ được dời đến ngày thứ Năm. Cảnh sát của hệ thống đại học cộng đồng HCC đang tích cực làm việc với các cơ quan an ninh tại địa phương để nhận diện nguồn gốc của lời đe doạ này trong nỗ lực loại trừ những mối nguy về an ninh công cộng.
Cảnh sát cũng kêu gọi bất cứ ai có được những thông tin liên hệ đến vụ này xin hãy liên lạc với Sở Cảnh Sát của HCC ở số 713-718-8888.

Tin tức khác...