Đại dịch COVID-19 sẽ kéo theo nạn đói

Kibera, Nairobi: Trận đại dịch COVID-19 hiện nay di chuyển tâm điển vùng hoạt động sang Phi Châu, và tuy mới bắt đầu nhưng tính đến ngày thứ ba 21 tháng 4, đã có trên 20 ngàn người ở Phi Châu bị nhiễm bệnh và trên 1 ngàn người chết.
Việc cấm đoán ngăn ngừa những liên hệ xã hội như các nước Tây Phương là một điều khó khăn ở Phi Châu, khi cư dân ở những xứ nghèo đói Phi Châu đã làm ngày nào, ăn ngày nấy: nếu tình trạng cấm đoán , liên hệ giữ khoảng cách xảy ra, mà chính quyền các xứ này không có khả năng trợ cấp thực phẩm cho cư dân thì nạn đói sẽ xảy ra.

Tin tức khác...