Đa số cử tri muốn chiến dịch tranh cử bàn về quyền động vật

Theo một cuộc thăm dò khảo sát được thực hiện cho Cơ quan Bảo vệ động vật tại Montréal (SPCA Montréal), khoảng 70 phần trăm người Québec tin rằng vấn đề thú nuôi phải nằm trong chiến dịch tranh cử tỉnh bang sắp tới.

Theo một thông báo được công bố hôm 27/7, SPCA nói rằng 72 phần trăm những người tham gia cuộc phỏng vấn do công ty Léger Marketing thực hiện cho cơ quan này cho rằng điều quan trọng là các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tỉnh bang vào tháng 10 sắp tới cần đề cập vấn đề bảo vệ an toàn cho các thú nuôi.

Theo Sophie Gaillard, một giám đốc của SPCA, cuộc khảo sát thăm dò xác nhận những gì cơ quan này đã biết liên quan đến người Québec và ưu tiên của họ. Bà nói rằng, sau những kết quả thăm dò này, SPCA sẽ đệ trình các câu hỏi cho 4 chính đảng để biết lập trường của họ về vấn đề bảo vệ thú nuôi.

Một trong những vấn đề quan trọng hơn là việc áp dụng luật năm 2015 cải thiện tình trạng hợp pháp của thú nuôi. Bộ luật Dân sự Québec cũng được tu chính để phân loại các thú nuôi là những sinh vật có cảm tính.

SPCA Montréal cũng muốn các đảng phải chính trị bình luận về việc đối xử với các thú nuôi ở trang trại cho mục đích tiêu thụ.

Tin tức khác...