D_n_ch_ng_chờ__ệ___n_xin_trợ_cấp_thất_nghiệp_tại_Frankfort,_bang_Kentucky_REUTERS