Cựu thủ tướng Mulroney cho rằng ông Trump làm tổng thống sẽ tốt cho Canada.

Ottawa:  Tuyên bố với báo chí trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 12, cựu thủ tướng Brian Mulroney cho rằng việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ có lợi cho Canada, cho dù ông Trump đang đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA, thỏa ước mà cựu thủ tướng Mulroney đã  giúp đạt được.

Cựu thủ tướng Mulroney hiện có nhà nghỉ mát ở  vùng Palm Beach, Florida và người hàng xóm có nhà ở khu nghỉ mát này cũng chính là ông Trump, đã nghĩ là ông Trump là một người dễ thương ( a nice guy)

Trong chương trình Power Play của đài truyền hình CTV, cựu thủ tướng Mulroney nghĩ là ông Trump sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy ông ta là một tổng thống giỏi và như thế sẽ phải thỏa hiệp với các quốc gia láng giềng, trong việc phát triển nền kinh tế chung.

Cựu thủ tướng Mulroney, người đã trực tiếp tham dự vào việc ký kết hai thỏa ước tự do mậu dịch Hoa Kỳ-Canada, và thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, NAFTA, cũng đồng ý với ông Trump là thỏa ước NAFTA cần phải tu chỉnh lại.

Trong khi đó thủ tướng Justin Trudeau cho biết ông ta sẵn sàng thảo luận với tân tổng thống Mỹ về những sửa đổi trong thỏa ước NAFTA.

Cựu thủ tướng Mulroney  cũng nghĩ là giống như cố tổng thống Reagan, thời đại của tân tổng thống Trump cũng sẽ có những thay đổi lớn: cả hai tổng thống Mỹ đều là những người không làm chính trị, trước khi đắc cử tổng thống.

Tin tức khác...