Cựu thủ hiến Philippe Couillard từ giã chính trường.

Montreal: Sau khi bị đảng CAQ hạ trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Quebec hôm thứ hai ngày 1 tháng 10, cựu thủ hiến Philippe Couillard của chính quyền đảng Tự Do, tuy đắc cử, nhưng ông sẽ từ chức thủ lãnh đảng Tự Do, bỏ ghế dân biểu mà ông vừa đắc cử và từ giã chính trường.
Đảng Tự Do đã bị thua nặng nề từ 68 ghế xuống còn có 32 ghế.
Đảng Liên Minh tương lai Quebec (CAQ) đã chiếm 74 ghế trong nghị viện và sẽ thành lập một tân chính quyền ở tỉnh bang Quebec trong những ngày sắp tới.

Tin tức khác...