Cựu chiến binh 99 tuổi vẫn còn khỏe mạnh và đi bán hoa poppy

Ottawa: Khi cụ Art Boudreau mới 19 tuổi, cụ đã tình nguyện gia nhập quân lực Canada và qua tham chiến trong cuộc Thế Chiến Thứ Hai.
Vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, và chỉ còn 4 tháng nữa là cụ Boudreau đủ 100 tuổi: cụ vẫn khỏe mạnh và vẫn tiếp tục phục vụ cho Canada bằng cách đứng bán hoa poppy, lấy tiền cho quỹ của hội cựu chiến binh Canada, tại một khu thương xá trong thành phố Ottawa.
Theo lời cụ Boudreau thì cụ đã tình nguyện bán poppy lấy tiền cho quỹ hội cựu chiến binh từ 30 năm qua.
Cụ Boudreau sinh quán ở thành phố Moncton, tỉnh bang New Brunswick. Ngay sau khi nhập ngũ, cụ đã được đưa qua Anh quốc một ngày trước khi cuộc thế chiến Thứ Hai bắt đầu trong tháng 9 năm 1939.

Tin tức khác...