Cuộc vạn lý trường chinh của đoàn xe biểu tình từ miền tây về thủ đô Ottawa.

Ottawa: Một đoàn xe vận tải chở hàng khởi hành từ những thành phố ở miền tây Canada, đã đến thủ đô Ottawa vào sáng hôm thứ ba ngày 18 tháng 2.
Đoàn xe vận tải đủ loại đi từ miền tây về thủ đô.
Đoàn xe vận tải khởi hành từ 5 ngày trước từ thành phố Red Deer, tỉnh bang Alberta, cách xa 3,467 cây số, đã đến tòa nhà quốc hội Canada.
Trên đường đi, đoàn xe vận tải đã có thêm những xe tháp tùng, ở những thành phố dọc theo con đường đi.
Khoảng trên 200 chiếc xe vận tải đã biểu dương lực lượng trước tiền đình của tòa nhà quốc hội ở thành phố Ottawa trong sáng hôm thứ ba.
Những người biểu tình đã thúc dục chính quyền liên bang chuẩn y việc thiết lập đường ống dẫn dầu khí từ tỉnh bang Alberta đến các tỉnh bang khác, vì dầu khí là nguồn tài chánh quan trọng nhất cho nền kinh tế của các tỉnh bang miền tây và tỉnh bang Alberta.

Tin tức khác...