Cuộc quyên tiền đạt mức kỷ lục cho bệnh viện nhi đồng IWK ở Halifax.

Halifax, Nova Scotia: Kết quả cuộc quyên tiền cho bệnh viện IWK mới đây đã đạt đến một kỷ lục mới, theo như những tin tức công bố hôm thứ bảy ngày 2 tháng 6 vừa qua.
Những cư dân sống trong vùng Maritime đã bỏ ra một số tiền kỷ lục là 6 triệu 580 ngàn dollars cho bệnh viện nhi đồng IWK ở thành phố Halifax, bệnh viện nhi đồng duy nhất ở vùng Đại Tây Dương.
Vùng Đại Tây Dương bao gồm các tỉnh bang Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Islands và Newfoundland.
Cuộc quyên tiền telethon diễn ra trong những ngày cuối tuần 3 tháng 6 ở các thành phố Halifax, Sydney, Saint John và Charlottetown.
Đây là cuộc quyên tiền hàng năm lần thứ 34 cho bệnh viện IWK.
Số tiền quyên được trong năm nay sẽ được dùng mua những dụng cụ giải phẩu tim loại mới cho trẻ em.
Hàng năm có khoảng 100 trẻ em được giải phẩu tim ở bệnh viện IWK

Tin tức khác...