Cuộc đình công của nghiệp đoàn nhân viên, làm tốn kém cho công ty GM ít nhất 1 tỷ Mỹ kim

Detroit, Michigan: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 2 tháng 10, nghiệp đoàn công nhân hãng GM đã tiếp tục đình công, bác bỏ một dự thảo hợp đồng thứ ba mà công ty GM đề nghị.
49 ngàn nhân viên của hãng làm xe hơi GM ở Hoa Kỳ đã đình công từ 3 tuần lễ qua. Việc đình công cũng đã gây trở ngại cho những chi nhánh của công ty GM ở Canada, vì thiếu phụ tùng và nhiều nhân viên GM ở Canada đã bị layoff tạm thời.
Theo những loan báo thì cho đến nay công ty GM đã bị thiệt hại hơn 1tỷ Mỹ kim.
Trong khi đó các nhân viên trong nghiệp đoàn công nhân đang đình công, chỉ lãnh có $250 một tuần từ quỹ của nghiệp đoàn công nhân, thay vì $1,250 một tuần cho số lương bình thường của những nhân viên của công ty GM.

Tin tức khác...