Cuộc chiến “bức tường biên giới”giữa tổng thống Trump và đảng Dân Chủ.

Hoa Thịnh Đốn: Trong tối hôm thứ ba 8 tháng giêng, tổng thống Trump đã nói chuyện với cư dân Mỹ, qua hệ thống trực tiếp truyền hình từ tòa Bạch Ốc về sự quan trọng của việc xây cất một bức tường biên giới, ngăn không cho những di dân bất hợp pháp từ Mễ Tây Cơ lẻn qua.
Ông đã nói về sự quan trọng của bức tường biên giới này, trong việc ngăn cản những băng đảng tội ác và khủng bố lẻn vào Mỹ.
Chiều dài của biên giới Mỹ và Mễ Tây Cơ đến 2 ngàn dặm và tổng thống Trump cần 5.7 tỷ dollars cho công trình này.
Ông cũng nói là ông sẽ không ký vào dự luật cho chính quyền Mỹ mượn thêm tiền, để có thể mở cửa lại chính quyền liên bang, nếu dự luật này không kèm theo việc cho thêm 5.7 tỷ dollars cho việc xây bức tường.
Trong khi đó hai thủ lãnh của đảng Dân Chủ ở quốc hội là bà dân biểu Nancy Pelosi và thượng nghị sĩ Chuck Schummer đã nhất định không chấp nhận việc chuẩn y 5.7 tỷ dollars cho việc xây bức tường, trong dự luật mở cửa lại chính quyền.
Hiện có khoảng 800 ngàn công chức liên bang không được trả lương trong 19 ngày qua, và nhiều công chức đã gặp khó khăn trong việc chi tiêu trong gia đình, trong việc trả nợ nhà, nợ thẻ tín dụng…
Cuộc họp lần thứ ba giữa tổng thống Trump và các thủ lãnh đảng Dân Chủ ở quốc hội, lần thứ ba diễn ra trong ngày thứ tư 9 tháng giêng, cũng không đem lại những kết quả.
Theo kết quả của những cuộc thăm dò mới đây của hãng thông tấn Reuters và tổ chức Ipsos Poll thì 51 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến cho là việc đóng cửa chính quyền liên bang là lỗi của tổng thống Trump, trong khi 32 phần trăm những người được hỏi ý kiến đã cho là lỗi của đảng Dân Chủ.

Tin tức khác...