Cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario: đảng NDP lên như diều gặp gió

Toronto: Theo kết quả của những cuộc thăm dò của các cơ quan thăm dò dư luận vừa phổ biến hôm thứ tư ngày 23 tháng 5, thì số người ủng hộ đảng Tân Dân Chủ của bà thủ lãnh Andrea Horwath gia tăng cao, mà theo nhận định của nhiều bình luận gia thì một chính quyền thiểu số của đảng NDP có thể được thành lập sau ngày bầu cử 7 tháng 6 sắp tới.
Số người ủng hộ đảng NDP gia tăng trong khi đảng PC mất dần thế thượng phong.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Ipsos cho đài truyền hình Global News, thì 37 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Tân Dân Chủ của bà thủ lãnh Andrea Horwath, số người ủng hộ gia tăng 1 phần trăm so với kết quả cuộc thăm dò dân ý trước đó.
Trong khi số người ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ lãnh Doug Ford giảm 4 phần trăm và chỉ còn 36 phần trăm.
Số người ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne gia tăng 1 phần trăm và ở mức 23 phần trăm.
Trả lời câu hỏi là trong ba người thủ lãnh, cử tri sẽ tin tưởng vào ai nhất thì 30 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết là họ tin bà thủ lãnh Horwath, 16 phần trăm đặt tin tưởng vào ông Ford và 12 phần trăm đặt niềm tin vào bà thủ hiến Wynne.
Như thế trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario sắp diễn ra, cử tri sẽ bầu lên một thủ hiến mới và người đó sẽ là ai: Ông Doug Ford hay bà Andrea Horwath

Tin tức khác...