Cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario: cư dân không tín nhiệm đảng cầm quyền Tự Do.

Toronto: Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý vừa được công bố hôm thứ tư ngày 9 tháng 5, thì trong 10 vấn đề lưu tâm nhất, cử tri hoàn toàn không tín nhiệm vào đảng Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne.
Trong 10 vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri ở tỉnh bang Ontario theo thứ tự từ cao đến thấp là săn sóc sức khỏe, kinh tế và công ăn việc làm, giảm thuế, giảm chi phí năng lượng, cắt giảm nợ nần và quân bằng ngân sách, các chương trình tài trợ xã hội, tài trợ giáo dục, điều hành cần sa và an ninh công cộng.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Ipsos , 35 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho là bà Andrea Horwath của đảng Tân Dân chủ là người đáng tín nhiệm nhất trong lãnh vực bảo hiểm sức khỏe.
Cử tri tin tưởng vào ông Doug Ford và đảng Bảo Thủ Cấp Tiến trong các lãnh vực kinh tế và công ăn việc làm, giảm thuế, giảm chi phí năng lượng , cắt giảm nợ nần và cân bằng ngân sách.
Đảng NDP được tín nhiệm trong các lãnh vực kế tiếp là các chương trình tài trợ xã hội, và tài trợ giáo dục, trong khi đảng PC dẫn đầu trong các lãnh vực điều hành cần sa và an ninh công cộng.

Tin tức khác...