Công ty Tàu cung cấp internet cực nhanh cho miền quê tỉnh bang British Columbia.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 5 tháng 2, đại công ty viễn thông Huawei đã hợp tác với công ty ABC Comunications một công ty internet địa phương, để cung cấp hệ thống internet cực nhanh cho vùng quê của tỉnh bang British Columbia.
Theo dự dù khu vực thị trấn Lac La Hache trong vùng Cariboo sẽ là khu vực đầu tiên được cung cấp hệ thống internet với vận tốc nhanh.
Việc công ty Huawei là một đại công ty viễn thông Trung quốc lại chú ý đến việc cung cấp hệ thống internet cho những vùng quê ít người ở Canada, đã gây những nghi ngờ: hiện có những tố cáo là những dụng cụ cao kỹ, điện thoại tinh khôn.. do công ty Huawei cung cấp, có thể là những dụng cụ do thám, lấy cắp những dữ kiện cá nhân của người sử dụng?

Tin tức khác...