Công ty Rogers cung cấp internet rẻ tiền cho những người nghèo

Waterloo, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ  tư ngày 20 tháng 9, công ty Rogers sẽ cung cấp internet với tốc độ nhanh với giá rẻ cho những gia đình đang sống trong các khu nhà được trợ cấp của chính phủ ở trong khu vực thành phố Waterloo: những gia đình nghèo.

Những người này chỉ phải trả hàng tháng $9.99 cho loại high speed internet, qua chương trình  “Connect for Success” giữa sự hợp tác của khu vực và công ty Rogers.

Những người xin hệ thống internet sẽ không phải ký hợp đồng, không bị tiền phạt khi hủy bỏ, cũng như  không bị kiểm soát xem họ có tín dụng tốt hay không?

Công ty Rogers đã cho phát động chương trình cung cấp internet cho người nghèo, Connected for Success, từ năm 2013 cho đến nay, với trên 15 ngàn khách hàng ở các tỉnh bang Ontario, New Brunswick và Newfoundland.

 

More Stories...