Công ty Greyhound Canada hủy bỏ những chuyến xe bus ở miền tây Canada.

Vancouver: Theo lời người phát ngôn viên của công ty xe bus Greyhound Canada thì công ty này sẽ chấm dứt hoạt động ở các tỉnh bang miền tây Canada.
Theo lời của người phát ngôn viên công ty Greyhound Canada thì công ty này sẽ hủy bỏ những chuyến xe bus đi về các tỉnh bang Alberta, Saskatchewan và Manitoba, cũng như hủy bỏ các chuyến xe bus về tỉnh bang British Columbia, nhưng giữ lại chuyến xe bus đi từ thành phố Seattle qua Vancouver.
Việc hủy bỏ những hoạt động của công ty này sẽ có hiệu lực vào tháng 10 năm nay.
Cũng theo lời người phát ngôn viên thì số hành khách trên các đường xe bus về miền tây Canada thưa thớt và khiến công ty này không thu đủ lợi nhuận.
Như thế sẽ chỉ còn những chuyến xe bus Greyhound ở hai tỉnh bang Ontario và Quebec.
Theo ông Stuart Kendrick, phó chủ tịch cao cấp của công ty Greyhound Canada thì quyết định hủy bỏ những chuyến xe bus về miền tây Canada, sẽ làm 415 người mất việc.

Tin tức khác...