Công ty Amazon sẽ thâu nhận thêm 1 ngàn nhân viên cao kỹ.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 4 tháng 11, công ty bán đồ trên mạng  Amazon sẽ bành trướng cơ sở  hiện có ở thành phố Vancouver, nhưng chưa thông báo địa điểm mà công ty này muốn thiết lập một trụ sở trung ương thứ nhì ở Bắc Mỹ.

Theo dự tính, công ty Amazon sẽ bành trướng, cần thêm một địa điểm  rộng 150 ngàn bộ vuông (khoảng 14 ngàn mét vuông) tại thành phố Vancouver, để có chỗ làm việc thêm cho 1 ngàn nhân viên.

Cơ sở mới này dự trù sẽ hoàn thành trước năm 2020.

Hiện nay công ty Amazon đã có trên1 ngàn nhân viên làm việc ở thành phố Vamcouver, không xa trụ sở trung ương của công ty này ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington.

Tuy nhiên công ty Amazon chưa thông báo về địa điểm thứ nhì mà công ty này muốn đặt trụ sở trung ương, mà thành phố Vancouver cũng là một trong những thành phố ứng tuyển. Công ty Amazon sẽ bỏ ra 5 tỷ Mỹ kim xây cất trụ sở thứ nhì, và hiện có 238 thành phố ở Bắc Mỹ đã nộp đơn ứng tuyển.

Trụ sở thứ nhì của công ty Amazon sẽ là nơi làm việc của 50 ngàn nhân viên, và xem như là một thành phố Amazon nhỏ, với đủ những hàng quán và dịch vụ cho 50 ngàn nhân viên, tương tự như trụ sở chính ở thành phố Seattle.

More Stories...