Công ty Amazon sẽ không thiết lập trụ sở trung ương thứ nhì ở thành phô Toronto?

Toronto: Như chúng ta cũng đã biết là Toronto là một trong 20 thành phố ở Bắc Mỹ và là thành phố duy nhất của Canada , lọt vào danh sách chung kết trong cuộc tuyển chọn của công ty Amazon, trong việc thiết lập thêm một trụ sở trung ương thứ nhì, sau trụ sở chính ở thành phố Seattle , tiểu bang Washington.
Tuy nhiên theo những tin tức vừa được báo Washington Post loan báo hôm thứ bảy ngày 3 tháng 11, thì trụ sở thứ nhì của công ty Amazon có thể ở khu vực gần thủ đô Hoa Thịnh Đốn và ở thành phố Arlington, tiểu bang Virginia.
Theo tin của báo Washington Post thì trụ sở thứ nhì của công ty Amazon có thể ở trong Crystal City trong tiểu bang Virginia.
Trụ sở thứ nhì của công ty Amazon sẽ mang thêm 50 ngàn công ăn việc làm mới cho bất cứ thành phố nào có may mắn được tuyển chọn.
Cũng theo những nguồn tin thân cận, thì công ty Amazon sẽ loan báo quyết định chọn trụ sở thứ nhì, trước cuối năm nay.

Tin tức khác...