Công ty Amazon gia tăng mức lương tối thiểu lên 15 dollars

Seattle, Washington: Theo những tin tức vừa loan báo, thì công ty Amazon sẽ cho gia tăng mức lương tối thiểu cho nhân viên lên $15 một giờ, bắt đầu từ tháng 11 sắp đến.
Cũng theo lời phát ngôn viên của công ty Amazon thì việc tăng lương sẽ làm lợi cho trên 350 ngàn nhân viên hiện đang làm cho công ty này, gồm cả những người làm việc toàn phần, bán phần, tạm thời và làm theo mùa.
Tiền lương của các nhân viên làm việc cho công ty Amazon thay đổi tùy từng vùng: nhân viên làm việc trong trung tâm chuyển hàng ở thành phố Austin chỉ được trả lương $10 một giờ, lên đến $13.50 một giờ cho nhân viên làm viêc ở trung tâm chuyển hàng ở thành phố Robbinsville, tiểu bang New Jersey.
Lương trung bình của một nhân viên làm việc cho công ty Amazon là $28,446.
Công ty Amazon có trên 575 ngàn nhân viên làm việc trên toàn thế giới.

Tin tức khác...