Cộng đồng người Việt ở Pensacola trao tặng hàng chục ngàn găng tay, khẩu trang cho các bệnh viện địa phương

Pensacola, Florida: Trong hôm thứ sáu ngày 27 tháng 3, cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở thành phố Pensacola, tiểu bang Florida đã chung góp tiền bạc, mua những găng tay và khẩu trang, tặng cho các bệnh viện trong thành phố.
Nhu cầu cần các vật dụng bảo vệ cá nhân cho các nhân viên y tế hiện đang thiếu thốn ở các bệnh viện trong thành phố.
Chỉ cần trong hai ngày cuối tuần, theo ông Quang Nguyễn, chủ tịch cộng đồng người Việt trong thành phố Pensacola thì họ đã quyên góp và mua tặng các bệnh viện gần 100 ngàn găng tay và gần 3 ngàn khẩu trang. Được biết cộng đồng người Việt ở thành phố Pensacola có khoảng 3 ngàn người và nghề chính của đa số những người Việt ở đây là nghề làm nails.

Tin tức khác...