Cộng đồng người Việt có tỷ lệ chủng ngừa covid đứng đầu tiểu bang Alabama

Ông Lê Trúc

Bayou La Batre, Alabama: Tính đến ngày thứ hai 14 tháng 6, có 14 tiểu bang Hoa Kỳ đã đạt được chỉ tiêu đặt ra của tổng thống Joe Biden là có ít nhất 70 phần trăm cư dân được chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi.
14 tiểu bang đó là New York, California, Connecticut, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, và Washington.
Tuy nhiên có nhiều tiểu bang chỉ tiêu đạt được chỉ ở mức gần 40 phần trăm dân số, tuy là thuốc chủng ngừa covid ê hề và miễn phí ở Mỹ.
Một trong những tiểu bang có ít cư dân chủng ngừa covid nhất là tiểu bang Alabama: chỉ có 34 phần trăm đi chủng ngừa, cầm đèn đỏ ở hàng thứ nhì trong các tiểu bang ở Hoa Kỳ.
Nhưng trong tiểu bang Alabama này tỷ lệ những người Mỹ gốc Việt đã chủng ngừa cao nhất.
Hiện có khoảng gần 5 ngàn người Mỹ gốc Việt cư ngụ trong tiểu bang Alabama, và trong số này có khoảng 1 ngàn người sống ở hải cảng Bayou La Bartre, nơi có kỷ nghệ đánh tôm và dân số của hải cảng này chỉ vào khoảng 2,500 người mà 40 phần trăm dân số là những người Việt.
Hải cảng Bayou La Batre cũng được mọi người biết đến vào năm 1994 khi cuốn phim Forrest Gump được quay tại hải cảng này.
Trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí, ông Lê Trúc, chủ nhân của chiếc tàu đánh tôm Lucky Kim cho biết là ông vẫn đi đánh tôm suốt trong thời đại dịch. Ông nói ông không sợ con vi rút nhưng gia đình ông thì sợ và vì thế ông đi chủng ngừa covid để gia đình ông an tâm.
Theo những nhà lãnh đạo cộng đồng thì 90 phần trăm những người Việt ở tiểu bang Alabama đã chủng ngừa covid.
Bà Nguyễn Thị Phượng, vợ của ông Trúc nói là con gái của bà giúp bà trong việc chủng ngừa, vì bà không biết tiếng Anh.
Bà Phượng cũng nói phần lớn những người Việt mà bà biết đều đã chủng ngừa.
Ông Daniel Lê, giám đốc tổ chức Boat Peopla S.O.S. ở vùng Vịnh nói là tổ chức này giúp những người Việt trong vùng đi chủng ngừa covid.
Ông Daniel cũng nói là phần lớn những người Việt ở khu vực này xem đại dịch covid là chuyện quan trọng: họ tuân hành những biện pháp ngăn cấm và lắng nghe những lời khuyến cáo của các nhà khoa học.
Cộng đồng người Việt ở hải cảng Bayou La Batre chỉ có khoảng 1 ngàn người, nhưng họ cũng có một ngôi chùa nhỏ là một cài xe rờ mọt ( trailer) sơn màu vàng và nóc chiếc xe được sơn màu đỏ.
Cộng đồng người Việt ở tiểu bang Alabama tiêu biểu cho cộng đồng những người di dân đến Mỹ: biết hòa nhập vào cuộc sống mới và tuân hành những luật lệ mà chính quyền đưa ra.

Chùa là một chiếc Trailer

Tảu đánh tôm

Bà Nguyễn Thị Phượng

Tin tức khác...