Cộng đồng người Hoa ở thành phố Montreal phản đối việc xây cất những phòng vệ sinh.

Montreal: Trong hôm thứ hai ngày 7 tháng 5, những nhà lãnh đạo của cộng đồng người Hoa trong thành phố Montreal đã lên tiếng phản đối việc chính quyền thành phố cho thiết lập 12 nhà vệ sinh công cộng, trong công viên Sun Yat Sen, trong khu phố Tàu thành phố này.
Việc xây cất những nhà vệ sinh này đang được thực hiện, với những hàng rào ngăn chận cư dân không được qua lại trong khu vực đang được xây cất.
Theo ông Wilson Wong, chủ tịch hiệp hội những người Trung Hoa thì cư dân và những nhà thương mại sống trong khu vực công viên Sun Yat Sen đã không ủng hộ việc xây những nhà vệ sinh công cộng trong khu công viên.
Những nhà lãnh đạo cộng đồng trong khu vực đã than phiền là họ không được chính quyền thành phố tham khảo ý kiến về việc xây cất này.
Những nhà vệ sinh này là những nhà vệ sinh tối tân, tự động có máy chùi rửa, và miễn phí cho mọi người.
Khu vực trong công viên SunYat Sen trước đây có chỗ cho những người lớn tuổi tập Tai Chi và chỗ cho người ta tập line dance, đã bị rào lại cho việc xây cất những nhà vệ sinh công cộng.
Chi phí xây cất 12 nhà vệ sinh công cộng trong khu công viên lên đến 3 triệu dollars.

Tin tức khác...