Con bồ nông trôi dạt theo trận bão đến Canada

Cape Breton, Nova Scotia: Trận bão Dorian mới đây thổi đến vùng đảo Bahamas và vùng duyên hải những tiểu bang Hoa Kỳ và lên đến tận vùng Đại Tây Dương của Canada, không những đã gây những thiệt hại vật chất và nhân mạng cho loài người, mà còn gây những chết chóc, trôi dạt cho những loài muông thú.
Trong ngày thứ tư 18 tháng 9 vừa qua, hàng loạt những người tò mò đã đến vịnh Glace Bay, trong khu cao nguyên Cape Breton của tỉnh bang Nova Scotia, để xem một con bồ nông (pelican) trôi dạt từ miền nam Hoa Kỳ lên tận Canada.
Trận bão Dorian đã thổi bay con bồ nông này qua nhiều ngàn cây số đến tận Canada.
Ngoài con bồ nông còn nhiều loại chim khác cũng trôi dạt đến Canada vì bão như loài chim gọi là black-necked stilt.
Theo các nhà chuyên môn thì những con chim bị trôi dạt này sẽ cần một thời gian, trước khi chúng có thể tìm ra lối quay về.

Tin tức khác...