Có thể mua bia rượu trong các tiệm cà phê Starbucks

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ tư ngày 16 tháng 12, khách hàng ở ba tiệm cà phê Starbucks trong thành phố Toronto, có thể mua và uống rượu.

Phát ngôn viên của công ty Starbucks Canada đã xác nhận là công ty này đang ở giai đoạn đầu của những cải tiền.

Trong giai đoạn đầu, ba tiệm cà phê Starbucks trong những khu vực có nhiều người khá giả, sẽ có bán thêm rượu.

Khách hàng vào những tiệm Starbucks này sẽ có quyền kêu rượu hay bia uống trong ly, sau 4 giờ chiều, và có thể gọi những món ăn nhẹ như quả olives, các hạt nuts và phó mát.

Chương trình bán bia rượu này đã được thực hiện ở nhiều tiệm Starbucks ở Hoa Kỳ.

Ba tiệm cà phê có bán bia rượu trong giai đoạn đầu ở thành phố Toronto ở các địa chỉ:

• 3079 Bloor Street West, near The Kingsway.
• 446 Spadina Road, in Forest Hill.
• 1740 Avenue Road, in North Toronto near Lawrence Avenue.
Tiệm cà phê Starbucks đã xin môn bài bán bia rượu ở ba địa điểm này, và đang chờ đợi sự chấp thuận của cơ quan the Alcohol and Gaming Commision of Ontario.

Tin tức khác...