Có rệp trong thư viện lớn nhất thành phố Montreal.

Montreal: Theo những khuyến cáo vừa công bố hôm thứ tư ngày 11 tháng 7, thì những ai đến mượn sách tại thư viện Grande Bibliotheque ở thành phố Montreal, nên cẩn thận vì có thể có những con rệp lẩn trong những cuốn sách này.
Cũng trong hôm thứ tư, nhiều khu vực trong thư viện Grande Bibliotheque đã tạm thời bị niêm phong, để các chuyên viên diệt côn trùng đến phun thuốc giết rệp.
Những ghế nệm trong thư viện này đã được thay thế bằng những ghế gỗ, vì người ta sợ có rệp lẩn trong những chiếc ghế này.
Đây không phải là lần đầu tiên người ta tìm thấy rệp trong thư viện lớn nhất của thành phố Montreal, mà trong 13 năm qua, có nhiều lần người sử dụng đã thấy rệp.
Hàng ngày có khoảng 7 ngàn người đến sử dụng thư viện này.

Tin tức khác...