Cơ quan y tế thành phố Toronto chuẩn bị chủng ngừa covid cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi

Toronto: Những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 27 tháng 9 cho biết là cơ quan y tế công cộng thành phố Toronto (TPH) đang chuẩn bị việc chủng ngừa cho các trẻ em trong thành phố từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi.
Hiện nay các cơ quan y tế Mỹ đang chuẩn bị chuẩn y cho việc dùng thuốc chủng cho trẻ em trong khoảng từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi, nhưng bộ y tế Canada vẫn còn đang thẩm định và chưa cho biết lúc nào thì cơ quan này sẽ chuẩn y.
Tuy nhiên các giới chức y tế trong thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng, và một khi bộ y tế Canada chấp thuận, thì sẽ cho chủng ngừa đại quy nô.
Hiện nay có khoảng 200 ngàn trẻ em từ 5 tuổi cho đên11 tuổi sinh sống trong thành phố Toronto.
Thuốc chủng Pfizer cũng như thuốc chủng của công ty Moderna đã được chuẩn y dùng cho những trẻ em từ 12 tuổi trở lên.
Theo ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto thì chính quyền thành phố tiếp tục tìm mọi cách chống lại sự lan tràn của đại dịch covid và cứu người, kể cả những chương trình chủng ngừa cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, nếu thuốc chủng ngừa được chấp thuận.
Hiện nay có khoảng 150 học sinh ở các trường học trong thành phố Toronto đã bị nhiễm covid, với 70 trẻ em có triệu chứng sốt và 34 phần trăm có triệu chứng ho.
Theo bác sĩ Chris Whitty, giáo sư chuyên khoa về môn truyền nhiễm học ở Anh quốc thì hiện nay có khoảng 50 phần trăm những trẻ em ở Anh đã nhiễm covid và trong tương lai tất cả những trẻ em chưa được chủng ngừa sẽ nhiễm vi rút này.

Tin tức khác...