Cơ quan FDA khuyến cáo chủng ngừa covid mũi thứ ba cho những người trên 65 tuổi.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 17 tháng 9, các cố vấn của cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, đã bỏ phiếu với 18 phiếu thuận và zero phiếu chống, để khuyến cáo bộ y tế Hoa Kỳ cho chủng ngừa covid mũi thứ ba cho những người Mỹ trên 65 tuổi và những người có hệ thống miễn nhiễm yếu kém.
Tuy nhiên các cố vấn của cơ quan FDA đã không khuyến khích việc chủng ngừa mũi thứ ba cho những cư dân từ 16 tuổi trở lên.
Cũng theo những khuyến cáo của cơ quan FDA thì chỉ nên chủng ngừa mũi thứ ba, nếu những người này đã chủng ngừa mũi thứ hai ít nhất là 6 tháng trước đó.
Như thế việc chủng ngừa mũi thuốc bổ sung cho những người Mỹ trên 65 tuổi và những người có hệ thống miễn nhiễm yếu kém có thể sẽ được cho thi hành vào tuần tới?
Tính đến ngày thứ hai 20 tháng 9, trên thế giới có trên 4.6 triệu người chết vì covid, và nước Mỹ dẫn đầu với trên 672 ngàn người chết.
Trong khi đó chỉ có 63.6 phần trăm những người Mỹ trên 12 tuổi được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc, so với gần 79 phần trăm những người Canadians được chủng ngừa hoàn toàn.

Tin tức khác...