Cô Amanda Nguyễn, người làm thay đổi luật chống bạo hành tình dục ở Hoa Kỳ.

New York: Cô Amanda Nguyễn, 27 tuổi là một phụ nữ với một sứ mệnh là thay đổi luật chống bạo hành tình dục ở Hoa Kỳ.
Cô Amanda Nguyễn từng là nạn nhân của việc bạo hành tình dục khi cô còn là sinh viên đại học, đã sáng lập ra tổ chức có tên là Rise, một tổ chức đòi hỏi chính quyền Mỹ phải đưa ra những đạo luật bảo vệ quyền lợi của những nạn nhân bị bạo hành tình dục.
Dưới sự bảo trợ của tổ chức Rise, đạo luật the Sexual Assault Survivors’ Bill of Rights đã được thông qua ở 19 tiểu bang, và đang được đệ trình ở nghị viện của những tiểu bang còn lại.
Theo cô Nguyễn thì sau khi luật bảo vệ quyền lợi nạn nhân bị bạo hành tình dục được thông qua trong 50 tiểu bang Mỹ, thì mục tiêu kế tiếp của tổ chức Rise là vận động cho việc bảo vệ quyền lợi của những nạn nhân bị bạo hành tình dục trên toàn thế giới.
Cô Amanda Nguyễn cũng đã được đề cử là ứng viên của giải Nobel hòa bình trong năm nay.

Tin tức khác...