Có 40 chuyến bay chở các vật dụng bảo vệ cá nhân chống COVID-19 đã hạ cánh xuống Canada.

Ottawa: Tuyên bố trong ngày thứ ba 26 tháng 5, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là có 40 chuyến bay vận tải chở những vật dụng bảo vệ cá nhân chống COVID-19, đã hạ cánh xuống các phi trường Canada.
Nhu cầu cần các vật dụng bảo vệ cá nhân, theo các viên chức y tế tiên đoán, sẽ gia tăng trong những ngày sắp tới, khi người ta quay trở lại làm việc, và nguy cơ của làn sóng đại dịch thứ nhì có thể xảy ra?
Tuy nhiên dường như giới chức hữu quyền đã không có những hành động cấp thời tìm mua những những vật dụng bảo vệ cá nhân: thí dụ như chính quyền liên bang đặt mua 29,570 máy trợ thở mà cho tới giờ này, khi COVID-19 hoành hoành cả 3 tháng và có biết bao nhiêu người đã chết, mà số máy trợ thở nhận được chỉ có 203 máy.
Chính quyền liên bang đặt mua 104 triệu khẩu trang loại tốt N95, nhưng cho tới nay chỉ nhận được 12 triệu khẩu trang mà gần 10 triệu trong số 12 triệu khẩu trang này mua từ Tàu, đã không hội đủ tiêu chuẩn.
Phần lớn những dụng cụ bảo vệ cá nhân mà chính quyền Canada đặt mua, đều là thứ rởm “made in China” cho nên có thể có cũng không hữu hiệu cho lắm!

Tin tức khác...