Chớm Thu

Mùa Thu đang chập  chững trở về  ở khu hồ Thanh Xuân (Young Lake).

Hồ Thanh Xuân ở gần thị trấn Orrillia , nằm cách thành phố Toronto khoảng 150 cây số về hướng Đông Bắc

Hình chụp của cô  Thanh Vi

 

 

More Stories...