Chôm chôm Việt Nam nhập cảng vào Tân Tây Lan

Wellington, Tân Tây Lan: Sau 7 năm thương thảo, cuối cùng chính quyền xứ Tân Tây Lan đã đồng ý cho nhập cảng chôm chôm đến từ Việt Nam.
Vào ngày 3 tháng 10 vừa qua, một kiện hàng chở chôm chôm đầu tiên đã được đưa vào Tân Tây Lan.
Kiện hàng này gồm 520 hộp đựng trái chôm chôm và mỗi hộp nặng 2 ký lô.
Chôm chôm là loại trái cây đặc sản thứ ba của Việt Nam được nhập cảng vào Tân Tây Lanm sau trái Thanh Long và xoài.

Tin tức khác...