Chỗ nào được phép hút thuốc lá là chỗ có quyền hút cần sa.

Montreal: Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 17 tháng 10, là ngày mà chính quyền liên bang Canada cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa.
Một trong những câu hỏi của những người sẽ hút cần sa là họ có quyền hút ở đâu? Nhiều chủ nhân của các cao ốc chúng cư , nhiều trường đại học..đã công bố việc không cho hút cần sa trong khu vực.
Tại thành phố Montreal thì trước đây khi còn chính quyền tỉnh bang Quebec là đảng Tự Do, thì những người dân trong thành phố có quyền huýt cần sa ở các công viên.
Việc đảng CAQ lên nắm quyền đã đưa ra những thay đổi.
Trong hôm thứ năm ngày 11 tháng 10, chính quyền thành phố Montreal công bố những điều luật mới về việc sử dụng cần sa:
– Cấm không cho hút cần sa ở những nơi công cộng như trạm xe bus, ở các sân trường đại học và cao đẳng.
– Phải trên 21 tuổi mới được quyền hút cần sa
-Những nơi hiện dành cho người ta hút thuốc lá cũng là những nơi có thể hút cần sa.

Tin tức khác...