Chính quyền tỉnh bang Quebec thiết lập và trực tiếp điều khiển hệ thống tiệm bán cần sa .

Montreal: Trong ngày thứ năm 16 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Quebec đã công bố khuôn mẫu của việc mua bán cần sa ở tỉnh bang này trong năm tới 2018, sau khi cần sa được hợp thức hóa  ở Canada.

Theo  những đường hướng đề ra, chính quyền tỉnh bang Quebec sẽ cho thành lập một cơ quan có tên là  The Société Québecoise du Cannabis để trông coi các tiệm bán cần sa trong tỉnh bang.

Theo lời bà  Lucie Charlebois, bộ trưởng  y tế công cộng tỉnh bang thì dự luật  thiết lập những khuôn mẫu cho việc buôn bán cần sa  không hoàn hảo 100 phần trăm, nhưng nhắm vào  việc an ninh  và sức khỏe cho cư dân. Cũng theo bà bộ trưởng thì sẽ có những thay đổi  về việc buôn bán cần sa  ở tỉnh bang trong tương lai.

Chính quyền tỉnh bang Quebec e ngại là  tỉnh bang này sẽ không sẵn sàng cho việc hợp thức hóa cần sa  vào ngày 1 tháng 7 năm tới 2018, theo như quyết định đã đề ra của chính quyền liên bang.

Theo những dự trù, Bưu Điện Canada có thể sẽ lãnh nhiệm vụ  gửi cần sa cho những khách hàng mua cần sa qua đường bưu điện.

.

More Stories...