Chính quyền tỉnh bang Ontario gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 10 ngày

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 27 tháng 5, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario cho biết là ông sẽ cho gia hạn tình trạng khẩn cấp ở tỉnh bang Ontario thêm 10 ngày nữa.
Theo lời thủ hiến Ford thì chính quyền tỉnh bang gia hạn tình trạng khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho mọi người và mọi gia đình, trong khi chính quyền tỉnh bang cũng dần dần mở lại guồng máy kinh tế.
Đây là lần thứ nhì chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho gia hạn thêm tình trạng khẩn cấp.
Tình trạng khẩn cấp được ban hành ở tỉnh bang Ontario trong tháng 4 và kéo dài cho đến ngày 19 tháng 5.
Sau đó chính quyền tỉnh bang cho gia hạn đến ngày 29 tháng 5, và lần này kéo dài thêm 10 ngày nữa cho đến 9 tháng 6.
Theo những nhận định của nhiều quan sát viên thời cuộc thì ngày 9 tháng 6 có thể là ngày mà đa số các cơ sở thương mại, các văn phòng nha sĩ, các phòng gym.. sẽ được mở cửa lại ở tỉnh bang Ontario? Dựa trên những thông báo của các tỉnh bang khác và của nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ: giữa tháng 6 có thể là ngày khởi điểm cho những hoạt động kinh tế ở Bắc Mỹ?

Tin tức khác...