Chính quyền tỉnh bang Nova Scotia tiếp tục tìm thêm bác sĩ.

Halifax: Trong năm 2019, chính quyền tỉnh bang Nova Scotia sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm những bác sĩ đến phục vụ ở tỉnh bang này.
Từ tháng tư năm 2018 cho đến tháng chạp năm 2018, có thêm 56 bác sĩ chuyên khoa đến làm việc ở tỉnh bang Nova Scotia, nhưng đồng thời lại có 50 bác sĩ chuyên khoa hoặc về hưu hoặc di chuyển sang một nơi khác, khiến cho số gia tăng của bác sĩ chuyên khoa ở tỉnh bang Nova, Scotia chỉ có 6 bác sĩ. Trong khi số bác sĩ chuyên khoa cần thêm vẫn không có đủ.
Theo những thống kê thì trong thời gian từ năm 2016 cho đến năm 2025, tỉnh bang Nova Scotia sẽ cần thêm 1 ngàn bác sĩ nữa.

Tin tức khác...