Chính quyền tỉnh bang NB bị đổ

Frederiction: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 2 tháng 11 , chính quyền đảng Tự Do ở tỉnh bang New Brunswick đã bị đổ, sau khi bị mất tín nhiệm trong cuộc bầu phiếu diễn ra ở nghị viện tỉnh bang.
Thủ hiến Brian Gallant đã tuyên bố trước nghị viện là ông ta sẽ từ nhiệm và sẽ đề nghị phó toàn quyền đề cử ông Blaine Higgs, thủ lãnh đảng Bảo Thủ ra thành lập chính quyền mới.
Trong khi đó ông thủ lãnh đảng Bảo Thủ cũng cho biết là ông ta muốn việc chuyển nhượng chính quyền từ đảng Tự Do sang đảng Bảo Thủ càng sớm càng tốt.
Trong cuộc bầu cử lại nghị viện tỉnh bang New Brunswick vừa diễn ra, đảng Tự Do của thủ hiến Gallant chỉ có 21 ghế, đảng Bảo Thủ có 22 ghế và 3 ghế cho mỗi đảng Xanh và đảng People’s Alliance.

Tin tức khác...