Chính quyền tỉnh bang British Columbia thành lập thí điểm trông coi trẻ nhỏ với giá $200 một tháng.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 10 tháng 7, chính quyền đảng NDP của tỉnh bang British Columbia đã dự trù thực hiện lời hứa mà đảng này đã hứa khi ra tranh cử trong năm ngoái 2017, là sẽ thiết lập một hệ thống giữ trẻ với tiền giữ trẻ chỉ có $10 một ngày hay $200 một tháng.
Chính quyền tỉnh bang sẽ kêu gọi những trung tâm giữ trẻ tư nhân tham dự, với sự tài trợ của chính quyền tỉnh bang về sự khác biệt về giá cả.
Chính quyền tỉnh bang dự trù sẽ cung cấp 1,800 chỗ giữ trẻ với giá rẻ tại thành phố Vancouver.
Cũng theo các giới chức trong chính quyền tỉnh bang, thì các trung tâm giữ trẻ tư nhân đã ào ạt xin ghi tên tham dự.
Tưởng cũng nên nói thêm là giá tiền giữ trẻ của các trung tâm giữ trẻ ở thành phố Vancouver hiện nay là $1,200 một tháng, so với tiền giữ trẻ $200 một tháng qua sự tài trợ của chính quyền tỉnh bang.

Tin tức khác...