Chính quyền tỉnh bang Alberta hủy bỏ thuế carbon

Edmonton: Như lời hứa khi ra tranh cử của thủ hiến Jason Kenney, trong hôm thứ tư ngày 5 tháng 6, nghị viện tỉnh bang Alberta đã thông qua dự luật cho hủy bỏ thuế carbon.
Loại thuế này đã được chính quyền của cựu thủ hiến Rachel Notley cho thi hành vào ngày 1 tháng giêng năm 2017, theo lời yêu cầu của chính quyền liên bang.
Bây giờ thủ hiến Kenney cho hủy bỏ loại thuế carbon này thì chính quyền liên bang sẽ cho đánh thuế trực tiếp lên xăng dầu tiêu thụ ở tỉnh bang này, giống như trường hợp đã đánh thuế lên các tỉnh bang Ontario, New Brunswick, Manitoba và Saskatchewan.
Như thế giá xăng dầu ở tỉnh bang Alberta sẽ gia tăng.

Tin tức khác...