Chính quyền thành phố Hamilton cấm không cho bán nước chai và nước ngọt ở những nơi công cộng.

Hamilton, Ontario: Trong phiên họp hôm thứ ba ngày 15 tháng 5, các nghị viên của hội đồng thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario đã bỏ phiếu cấm không cho bán nước chai và nước ngọt ở các khu vực trực thuộc quyền kiểm soát của thành phố như các cầu trường, các trung tâm cộng đồng cũng như các cơ sở khác.
Theo nghị viên Aidan Johnson thì những vỏ plastic của các chai nước sẽ làm ô nhiễm môi trường, trong khi không cho bán những chai nước ngọt sẽ giúp người ta chọn lựa những thức uống khác lành mạnh hơn.
Cũng theo nghị viên Johnson thì đường trong các chai nước ngọt đã gây những hậu quả tai hại cho sức khỏe của thiếu nhi và những người sử dụng.
Tuy nhiên có nghị viên không đồng ý. Nghị viên Sam Merulla cho là nếu cấm bán nước chai và nước ngọt ở những nơi công cộng, thì người ta vẫn mang nước đến uống, và chỉ có chính quyền thành phố là thiệt hại, vì mất đi những nguồn lợi tức bán nước chai và nước ngọt.
Theo những bản tường trình thì hàng năm chính quyền thành phố Hamilton đã thâu lợi vào khoảng 20 ngàn dollars cho việc bán nước chai và 44 ngàn dollars cho việc bán nước ngọt trong những máy bán nước đặt ở những nơi công cộng.

Tin tức khác...