Chính quyền liên bang lời to khi dùng quỹ CPP để đầu tư

Hôm 17/5, ông Mark Machin – Tổng Giám đốc điều hành ủy ban đầu tư Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), nơi quản lý các quỹ hưu trí Canada mà hiện không được cần đến để chi trả phúc lợi cho 20 triệu người lao động và người thụ hưởng Canada – xác nhận số tiền quỹ mà ủy ban này dùng để đầu tư kiếm lời đã mang về hơn 11% lãi trên các khoản đầu tư trong năm ngoái.

Cụ thể, mức lãi từ việc đầu tư quỹ CPP trong năm ngoái, sau khi đã trả hết tất cả các chi phí, là 11.6%, đủ để đưa tổng giá trị của quỹ này lên gần $40 tỷ. Tính trong 5 năm và 10 năm qua, quỹ đầu tư CPP trung bình đã kiếm được tuần tự 10.4% và 6.2% lãi. Tính từ cuối tháng 3, tổng giá trị CPP đầu tư trên toàn cầu đã đạt $356.1 tỷ, tăng $39.4 tỷ so với mức $316.7 một năm trước đó, trong đó $2.7 tỷ là từ những đóng góp của người lao động khi bị trừ thẳng từ lương, phần còn lại khoảng $36.7 tỷ là từ các khoản lời phát xuất từ giá trị của những đầu tư mà họ đã mua trong suốt nhiều năm qua.

Theo ông Machin, 2017 là một năm dễ dàng cho các nhà quản lý quỹ CPP kiếm tiền vì hầu như mọi chỉ số tài sản toàn cầu đều sinh lãi. Các thị trường tài chính công lớn trên thế giới đã tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm của tài khóa 2017, bất kể 3 tháng sau có hơi bất ổn, chính là nguồn gốc chủ yếu đã làm tăng lãi cho CPP. Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones của Mỹ tăng 25%, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 19%, chỉ số Nasdaq tăng 28%, chỉ số chứng khoán TSX (Toronto Stock Exchange) cũng tăng 6%. CPP đầu tư vào một loạt các “lớp tài sản” (asset classes) trên khắp thế giới, gồm 85% chứng khoán ngoại quốc, 15% công trái chính phủ Canadian Government Bonds, nhằm tránh “đặt hết tất cả trứng trong một giỏ”.

Các nhà quản lý quỹ CPP nói họ phải đầu tư quỹ này lâu dài vì CPP có trách nhiệm phải chi trả phúc lợi cho những người Canada về hưu trong suốt nhiều thập niên.

Trong năm tài chính 2017, CPPIB đã chi ra $3.192 tỷ, hơn mức $2.834 tỷ mà ủy ban này đã chi trong năm 2016 cho các chi phí hoạt động và phí quản lý đầu tư.

Tin tức khác...