Chính quyền liên bang công bố ngân sách quốc gia vào ngày 22 tháng 3.

Ottawa: Trong  cuộc họp của hạ viện Canada hôm thứ ba ngày 7 tháng 3, ông Bill Morneau, tổng trưởng tài chánh  đã loan báo là ông sẽ cho công bố bản ngân sách năm 2017 vào ngày 22 tháng 3 sắp đến.

Một bản ngân sách quốc gia chưa rõ đường hướng vì những ảnh hưởng của triều đại Donald Trump ở Hoa Kỳ.

Theo ông tổng trưởng thì trong  bản ngân sách sẽ  có những biện pháp tạo thêm công ăn việc làm và đầu tư cho cộng đồng, và bảo đảm cho sự thành công của nền kinh tế trong tương lai.

Hiện có những lo lắng là nền kinh tế Canada sẽ suy thoái vì những quyết định không rõ ràng  của chính quyền tổng thống Trump.

Những lời tuyên bố mới đây của ông Trump như sẽ đánh thuế hàng hóa khi  mang qua biên giới, chính sách bảo vệ ngoại thương, cắt giảm thuế cho cư dân, thương thảo lại hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA.,v.v. sẽ làm chính quyền liên bang Canada không biết đâu mà đối phó?

Nhưng theo ông tổng trưởng tài chánh  thì bản ngân sách sẽ đưa ra những biện pháp để tiếp tục trợ giúp  những người Canadians ở tầng lớp lao động.

Trong tháng 11 năm ngoái 2016, ông tổng trưởng tài chánh đã tiên đoán là số thâm thủng ngân sách trong tài khóa mùa thu là 25.1 tỷ dollars và số thâm thủng trong tài khóa 2017-2018 sẽ lên đến 27.8 tỷ dollars.

Tin tức khác...