Chính quyền liên bang Canada tìm cách cứu giống nhái Quebec không bị tận diệt

Ottawa: Trong hôm thứ bảy ngày 5 tháng 12, bà Catherine McKenna, tổng trưởng môi trường trong chính quyền liên bang Canada, đã lên tiếng cho biết là bà ủng hộ một biện pháp phòng ngừa khẩn cấp, nhắm vào việc duy trì một loài nhái sinh sống ở tỉnh bang Quebec, có thể bị tận diệt.

Loài nhái này có da mầu nâu, có tên là Westernb Chorus frog, và còn được là nhái Quebec.
Những con nhái này sinh sống trong khu vực La Prarie ở ngoại ô thành phố Montreal.

Đây là một thắng lợi lớn cho tổ chức bào vệ môi trường có tên là the Nature Quebec. Tổ chức này đã tranh đấu bảo vệ sự sinh tồn của loài nhái Quebec từ năm 2013 cho đến nay.

Loài nhái Quebec đang bị tận diệt dần vì những phát triển của thành thị và nông nghiệp. Những phát triển này đã làm mất dần đi những nơi sinh sống của loài nhái Quebec.

Trong năm 2013, tổ chức The Nature Quebec đã yêu cầu tạm dừng việc xây cất 1,400 căn nhà ở ngoại ô Montreal, tại nơi mà loài nhái này đang sinh sống.

Theo những ước tính, thì sĩ số của loài nhái Quebec chỉ còn có 10 phần trăm ,so với những thập kỷ trước.

More Stories...